Để hỗ trợ những freelancer chúng tôi dành riêng cho các bạn mức giá in ấn hợp lý để bạn có thể làm việc với bên đối tác khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể có hạn mục chiết khấu hoa hồng cho các bạn.

Hiện tại chưa có bài viết trong mục này.