Letterhead là tên gọi của giấy tiêu đề thư trong tiếng anh. Hẳn rằng chúng ta đã quen thuộc với giấy tiêu đề thư qua những văn kiện và tài liệu của chính công ty mình rồi đúng không? Vậy làm thế nào để có một mẫu in letterhead rẻ đẹp? Hãy cùng Khải Nguyên.. read more →