Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của một nhà hàng đó chính là menu của nhà hàng đó. Từ trước tới nay, mọi đơn vị luôn cảm thấy khó khăn trong việc làm sao để thiết kế ra những tờ menu thực đơn thu hút khách hàng. Tuy.. read more →