Hiện nay vấn đề làm giả sản phẩm đang là vấn đề nhức nhối và bức xúc hiện nay đối với các nhà nước, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Vì thế việc in tem bảo hành là việc không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào khi tung sản phẩm qua.. read more →